Adatvédelmi tájékoztató

Az alábbi oldalon közérthető formában igyekszünk összefoglalni az Egységes Vezetőképzési Online Központ (EVOK) adatvédelmi tudnivalóit, különös tekintettel a 2018. május 25-én hatályba lépett Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletre (GDPR).
A Magyar Cserkészszövetség Adatvédelmi Szabályzata a Szervezeti és Működési Szabályzat II. függelékében található.

Alapvető információk

A GDPR 13. cikke alapján a következőkről kell tájékoztatnunk az érintetteket.

Adatkezelési alapelvek megvalósulása

Az alábbi pontokban foglalkuk össze, miként felelünk meg a GDPR 5. cikkének (1) bekezdésében rögzített elveknek.

Gyakran felmerülő kérdések

Vonatkozik ránk a GDPR?

Igen, mivel nyilvántartási rendszerben kezeljük a Szövetség tagjainak adatait.

Mi változott az eddigiekhez képest?

A magyar jogszabály (információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) nagyrészt eddig is tartalmazta azokat az előírásokat, amelyek a személyes adatok védelméről szólnak, ennek eddig is meg kellett felelnünk, ezért készült még évekkel ezelőtt a Szövetség adatvédelmi szabályzata, és töltendő ki a belépésnél kiskorúak esetén szülőkkel is aláíratott hozzájáruló nyilatkozat. Ezen nyilatkozatok, amelyeket az SZMSZ 3. § alapján a csapatirattárban kell tárolni, továbbra is biztosítják a jogalapot az adatok kezelésére. Ilyen értelemben nagy változást nem jelent a GDPR hatályba lépése, eddig is ezután is azon adatokat kezelhettük, amelyekről van hozzájárulásunk. Az eddigi hazai törvényhez képest az EU-s rendelet a büntetési tételeket szigorította jelentősen. Ennek a magyar jogrendbe való illesztése még nem történt meg. További fontos változás hogy a szervezeten belül nyilvántartást kell vezetnünk az adatkezelések részleteiről.

Megfelelő biztonságban vannak az adataink az EVOK-ban?